درباره ما

آموزش خلاقیت

با توجه به اینکه امروزه در جوامع سرعت پیشرفت و اختراعات در زمینه های مختلف و در همه ی ابعاد بسیار زیاد شده بنابراین سعی همگی ما باید بر این باشد که ذهن های خلاق را پرورش داده و جامعه ای خلاق، پویا و روبه جلو داشته باشیم.

این سایت با قصد خلاق نمودن ذهن ها پا به عرصه وجود نهاد. از آنجایی که وجود ذهن های خلاق موجب پیشرفت جوامع و تولید ایده های نو می کند بنابراین تمام تلاش ما بر این بوده که به خلاق نمودن ذهن ها و خلاقانه فکر کردن کمکی کرده باشیم. سعی ما بر این بوده که روش های علمی و ثابت شده در زمینه ی خلاقیت را آموزش بدهیم چرا که اغلب روش های خلاقیت بدیهی و کاملا ساده هستند پس بد نبود که مخاطبان مان را با این روش ها آشنا می کردیم.

این سایت علاوه بر آموزش، جنبه ی سرگرمی و هنری هم دارد و تلاش شده که با معرفی کتاب های مفید و اغلب در زمینه ی خلاقیت، ذهن ها را معطوف به پیشرفت و تقویت  ذهن کنیم.

بیشتر از هر چیز سعی کرده ایم که خلاقیت ها را در قالب تصویر ارائه دهیم چرا که الهام پذیری از تصویر بیشتر از رسانه های دیگر است و گالری تصاویری قرار داده ایم که با دیدن تصاویر ذهن مخاطب را مجبور به خلاقیت کنیم چرا که یکی از روش های خلاقیت دیدن تصاویر و ایده گرفتن از آنهاست.