ایده یابی به روش اسکمپرSCAMPER

ایده یابی به روش اسکمپر SCAMPER

اسکمپر یک تکنیک بسیار موثر برای افزایش خلاقیت و پرورش ایده های خامی است که در سر داریم و برای حل هر مساله ای که با آن روبه رو می شویم، کاربرد دارد. اسکمپر یک فهرست از سوال هایی است که سببب پرورش ایده های جدید می گردد.این سوالات از واژه های Substitute :S (جایگزین کردن)/Combine :C (ترکیب کردن)/Adapt :A (اقتباس کردن)/Magnify :M (تقویت کردن)/Put to Other Uses 😛 (به کار گرفتن در دیگر کاربردها) /Eliminate or Minify :E (حذف کردن)/Rearrange or Reverse :R (معکوس کردن یا چینش مجدد) نشات میگیرد،اگر به دنبال ایده های نو هستید گام به گام با ما همراه شوید.......

Step 1 of 9

11%

تکنیک طوفان فکری میتسوبیشی

هی رفیق حالا که تکنیک طوفان فکری میتسوبیشی رو برای پیدا کردن ایده هات انتخاب کردی با من پیش برو تا به ایده هات برسی….

یه توضیح کوچیک بهت میدم تا با این روش آشنا بشی

با من پیش بیا …. (بیشتر…)